ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า: Home Sunday, August 18, 2019
 
  Thai English
รับแจ้งปัญหา Minimize

แจ้งปัญหาได้ 24 ชั่วโมง

คุณสุวเรส 090-651-0513

คุณวิทวัส: 086-978-3074

คุณสุเมธ: 086-568-2612

คุณภาสกร: 081-009-0207

แจ้งปัญหาในเวลาราชการ

กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย

Voip Hotline: 3333 , 3456

02-241-0020 ต่อ 2779 , 2468

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน Minimize

      ในปี 2555 กรมชลประทานได้มีการพัฒนาช่องสัญญาณการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับระบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างกรมชลประทานในส่วนกลาง กับสำนักชลประทานที่ 1-17, กรมชลประทานปากเกร็ด, โครงการชลประทานจังหวัด 75 จังหวัด, สำนักงานก่อสร้างที่ 1-15, ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ 8 แห่ง และปีนี้ยังได้เพิ่มในส่วนของสำนักจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารและรับ-ส่ง ข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อมูลด้านสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

ข่าวสารและประกาศ Minimize
คณะ ITC สัญจรออกตรวจเยี่ยมระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน - Sunday, June 10, 2012

ตรวจเยี่ยมระบบเครือข่าย VPN ในเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิ.ย. 55

 
วิธีการกำหนดค่า DNS server เพื่อใช้งานในเครือข่าย VPN ของกรมชลประทาน - Monday, February 15, 2010

ตัวอย่าง วิธีการกำหนดค่า DNS server << windows xp >> <<windows vista>> <<windows 7 >>

 
รูปแบบการเชื่อมต่อ VDSL เพื่อนำระบบเครือข่าย VPN ไปใช้ภายในอาคารบ้านพักข้าราชการกรมชลประทาน - Monday, February 15, 2010

เนื่องด้วยความต้องการใช้ระบบเครือข่าย VPN ของกรมชลประทานมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้การใช้งานระบบ VPN เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้มีแนวคิดนำระบบ VPN เชื่อมต่อไปยังอาคารบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถใช้ระบบเครือข่ายได้นอกเหนือเวลาราชการ <<รายละเอียด>>

 
หมายเลขวงจรระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน - Tuesday, February 09, 2010

หมายเลขวงจร โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน เพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Monitor Link และ Help Desk >>Circuit ID << 

 
แจ้งเรื่องการทดสอบ VOIP ของกรมชลประทาน - Tuesday, February 09, 2010

เมื่อทำการเชื่อมต่อ VOIP เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการทดสอบมาที่หมายเลข VOIP HOTLINE 3333 , 3456 >>Voip Diagram<<

 
ข้อมูล Minimize
ผู้ใช้งาน Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: KittyCue5823
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 187

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:
Copyright 2008 by My Website